PUSLITBANG HORTIKULTURA   
Produk Hayati Taracid

Produk Hayati Taracid

Pengendali vektor CVDP, Diaphorina citri, Diterapkan pada musim kemarau, Sarana hama nifta instar 3-5, Cara aplikasi Spot Release.


Publikasi