Maklumat Layanan PPID

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sangsi sesuai ketentuan yang berlaku

Ttd

Dr. Ir. M. Taufiq Ratule, M.Si
Kepala Pusat.

Maklumat Pelayanan