PUSLITBANG HORTIKULTURA   

Rumah Plastik Untuk Tanaman Hias

Dalam budidaya tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti bertanam dengan sistem hidroponik, bertanam di luar musim atau menanam tanaman hias, maka untuk melindungi tanaman atau menjamin agar sejak masa pertumbuhan s/d panen tidak terganggu, tentunya diperlukan suatu pelindung yang berupa rumah plastik atau rumah kaca. Beberapa keuntungan bertanam di Rumah Plastik, antara lain produksi dapat lebih tinggi, tanaman terlindung dari terpaan air hujan, gangguan beberapa jenis serangga dan ternak. Kekurangannya, antara lain investasi awal tinggi, serangga kecil masih dapat masuk, pengairan selalu diperlukan walaupun musim hujan. Mengingat investasi awal dalam membangun Rumah Plastik pada suatu usahatani tanaman hias cukup tinggi, teknologi yang dihasilkan Balithi merancang beberapa alternatif pilihan mengenai bahan dan bentuk, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam mendirikan bangunan Rumah Plastik, agar memenuhi persyaratan dari segi arsitektur dan keperluan tanaman, serta harga yang terjangkau. Ada juga yang mengelompokkan Rumah Plastik ke dalam umur, yaitu 5, 10 dan lebih dari 15 tahun

this is not working as expected